ข้อดีข้อเสียการตลาดออนไลด์

Posted by on Jun 24, 2010 in Blog, Digital Marketing Strategy in English, Digital Marketing Strategy in Thai, Featured | 309 comments

ข้อดีข้อเสียการตลาดออนไลด์

ข้อดีข้อเสียของการนำการตลาดออนไลด์มาใช้กับธุรกิจคุณ

ก่อนที่คุณคิดที่จะนำเอาการทำการตลาดระบบออนไลด์ digital marketing เข้ามาใช้กับบริษัทของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หรือ ขนาดเล็ก ต่างก็มีการแข่งขันกันสูงมาก และเป็นที่รู้กันอยู่ว่า การนำเอาระบบ การตลาดออนไลด์เข้ามาใช้ในองค์กรกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ไม่ว่าทางบรัทของท่านที่ได้ทำการตลาดออนไลด์ digital marketing อยู่แล้ว หรือ กำลังคิดที่ อยากจะเอา ระบบการตลาดออนไลด์ digital marketing/internet marketing เข้ามาใช้กับองค์กร ควรมี ข้อ ตำนึงถึง ดังต่อไปนี้

เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่าโลกอินเตอร์เน็ตเต็มไปด้วย ข้อมูล และเป็นการเชื่อมต่อ ทุกๆคน หรือ ทุกบริษัท ให้มี ความ สะดวก และ ง่าย ต่อการ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

จะเห็นได้เลยว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อ ต่อการค้า ของคุณ เพราะเนื่องด้วยจากความสามารถของการ สื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความกว้างขวาง ไม่ใช่ แค่ ตลาดเล็กๆ แต่ กลับการเป็น การ ขยายตลาดออกไปได้ กว้างไกล และง่ายกว่าที่คุณคิด ดังนั้น นี่เป็นอากาศทอง ของการ ทำธุรกิจ หรือ การ ขยายธุรกิจ ของคุณอีกด้วย

ข้อดีที่เห็นได้ อย่างชัดเจน ของการนำธุรกิจ มา ทำการ ตลาด ออนไลด์ คือ การที่คุณ สามารถ มีฐานลูกค้า ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม นี่หมายรวมไปถึง ระดับ โลก ไม่ใช่ แค่เพียงการค้า ภายใน จังหวัด หรือ ประเทศเท่านั้น

ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการนำธุรกิจมาทำการตลาดออนไลด์ digital marketing/internet marketing/e-marketing ก็คือ ราคาค่าการทำการตลาด ค่อนข้างถูกกว่า การทำตลาดโดยปกติ หรือบางครั้งเป็นการทำการตลาดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นเลยก็เป็นไปได้ คุณจะเห็นได้ว่า มี หลายๆบริษัท ได้ทำการตลาด โดย ใช้ Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Stump Up, Yelp, MySpace,…. ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการ ลดค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา อย่างมาก

มาดูข้อเสีย กันบ้าง

ข้อเสียก็มีบ้างแต่ ค่อนข้างน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับประโยชน์ ข้อเสีย ที่เห็นได้ชัดคือ ถ้าคุณทำโฆษณา ที่ไม่ได้คุณภาพ คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ให้ความสนใจ หรือ สามารถ ทำการค้นหา เจอโฆษณาของคุณ อีกหนึ่งข้อเสียก็คือ อาจจะมี ในเรื่องของ spams หรือ ผู้ที่ไม่หวังดี นำข้อมูลคุณ ไปใช้ ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือ ถ้าไม่มีผู้เชียวชาญด้านการทำการตลาดออนไลด์ ก็เป็นการสิ้นเปลืองไปเท่านั้นเอง

จะเห็นได้ว่า ข้อดีมีมากกว่าข้อเสียมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้น อยู่กับการตัดสินใจของคุณ

ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่ควรคิด คือ คุณ ต้องการ สร้างทีม หรื อจ้างคน เข้ามา เพิ่ม เพื่อทำการตลาดด้านออนไลด์ แต่ก็อีก ควรเป็น ผู้ มี ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ การหาคน ทำงานด้านนี้ ถ้า จะเอา แต่ ทฎษฤ มาพูดกัน ไม่ยาก แต่ ถ้า หาคน ที่เชี่ยวชาญ จริงๆ และรู้ ทุกขั้นตอน อีกทั้งเป็นการ ประหยัด และไม่ ทำให้ เสียเวลา ขอแนะนำให้ใช้ Digital marketing consultant หรือ digital marketing agency ที่มีคุณภาพค่ะ

==============================================

Advantage or Disadvantage to market your business on internet!!!

=============================================

Before thinking to bring digital marketing into your company there are some consideration that you should think of.

No matter how big or small of your company is, you always to received more customer. Is the internet marketing/digital marketing just the fashion trend?

Good things about market your business online are:

### Cheaper than offline/ normal marketing ###

————————————————————-

Why it is cheaper?

Because sometime your market is in specific niche and when you advertising your business online it might cost you very little or less.

Saving you time and saving your budget so you can receive more profit. Great business is about how to minimize the lost and gaining more profit and still providing such great service to your customer.

### Information is everywhere online and people are hungry for it###

—————————————————————————————

Millions and millions of people are hungry for more information and again the more you provide them more information about your company or business online you will receive more customers and your market target will become larger.

 

Negative point about market you business online?

————————————————————-

There are very small two pints about marketing your business on internet, one is SPAMS

The second point is if you don’t set up effectively ads or no proper planning there is not much chance for your market target customers to see your advertising.

This comes to hiring expert to do this for you. Don’t go to find or hire someone who has only theory to do this for you.

In order to hire great expert to work with your teams it is the cheapest way to go with market your business online using the right digital marketing strategies and proper planning for your services/products.

 

Leave a Reply